Emotionsfokuseret terapi virker

EFT (Den EmotionsfokuseredeTerapi) er en effektiv måde at arbejde på, er evidensbaseret og bygger på dokumenterede forskningsresultater.

Terapi skal passe til din personlighed, dit problem og den forandring, du ønsker at opnå!

Nedenstående kan du finde lidt mere information om terapien

KontaktDenne metode er udviklet af den canadiske Leslie S. Greenberg, som er en af de mest internationalt anerkendte og fremtrædende forskere indenfor den oplevelsesorienterede terapi. Greenberg betragtes som en af verdens ledende eksperter i arbejdet med emotioner i psykoterapi.

Han er således den primære ophavsmand til den Emotionsfokuseret terapi og har gennem årtier forsket i og undersøgt, hvad der virker i et terapeutisk arbejde.

På den baggrund har Greenberg fundet frem til, at en tryg og empatisk kontakt mellem en klient og en terapeut er forudsætningen for et effektivt terapeutisk arbejde.

Når kontakten og relationen er på plads, er det muligt for terapeuten at blive mere direktiv. Her har Greenberg med afsæt i sin forskning fundet frem til diverse specifikke modeller for, hvordan man mest effektivt kan påvirke, når det handler om at arbejde med for eksempel uhensigtsmæssige mønstre i livet..

Der kan være mange grunde til at søge terapi og ofte handler det om, at der er noget, der bremser eller blokerer for, at du kan komme videre. Måske oplever du, at der står en stopklods foran dig, som bliver ved med at forhindre dig i, at leve livet fuldt ud? Eller som hæmmer dig i at være den, du er? Måske er du havnet i en uoverskuelig eller tilsyneladende uløselig konflikt, situation, relation eller et dilemma.

Måske føler du dig modløs, er udbrændt eller kørt fast. Det kan være, at du er nået til et sted i dit liv, hvor du ikke længere vil lade dig styre af fortiden og ønsker hjælp til at lægge det bag dig, der bliver ved med at føles svært og tungt. Måske har du brug for at handle mere hensigtsmæssigt i situationer på jobbet eller derhjemme og oplever, at du ikke rigtig kommer videre. Her er Emotionsfokuseret Terapi et rigtigt godt værktøj til at hjælpe dig ud af disse mønstre.

Du føler, at du ikke har det godt
• Er der for mange andre der bestemmer over dig?
• Mærker du tomhed ind i dig?
• Måske er livsglæden forsvundet og du er aldrig rigtig glad?
• Føler du dig presset og stresset?
• Måske føler du dig bare træt?
• Mangler du overskud til hverdagen, føler du dig udbrændt?
• Måske føler du dig ensom og synes ikke rigtig, at du er noget værd?
• Bliver du ofte vred på din chef, dine forældre eller din kæreste?
• Måske har du negative tanker, føler dig deprimeret.
• Oplever du ofte, at du ikke kan slå til og har svært ved at række ud efter hjælp?

Emotions-Fokuseret terapi (EFT) er en oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang, der har sine rødder i den Klientcentrerede terapi, Gestaltterapien og den nyere emotionsteori og kognitionsforskning. Derudover hviler retningen på et humanistisk eksistentielt menneskesyn og den fænomenologiske metode.

Det handler mere om hvad du oplever og mindre om hvorfor. I terapien får du igennem samtale og den kontakt vi skaber øje på dine ressourcer og valgmuligheder. Sammen skaber vi kontakt til dine følelser og dine reaktioner på disse følelser, som står i vejen for dig og dine relationer eller hæmmer dig, du vil efterhånden genkender visse følelser og evt. transformere dem, så du kan reagere mere hensigtsmæssigt. Følelser uspiller sig i kroppen og er vigtige navigationsværktøjer som fortæller dig for eksempel hvad der er vigtig, rart, svært eller ligefrem farlig. Det kan blandt andet mærkes, som en knude i maven, en boblen i brystet, hjertebanken, som om kroppen er tung som bly eller spændinger i hals eller kæbe.

Med udgangspunkt i den Emotionsfokuseret Terapi arbejder vi sammen på at give dig fuld adgang til dine følelser. Følelserne er ikke forkerte, de er der. Jeg prøver at hjælpe dig til at acceptere, og evt. regulere og transformere de følelser, du har.

Denne terapiform opfatter følelser som et indre navigationssystem eller kompas og på den måde kan man sige, at det er dig selv, som bærer rundt på de vigtige værktøjer til at komme videre i dit liv. Det vil sige, at du kan bruge dine følelser til at navigere efter. Når du ikke har adgang til dine følelser, lukker af for dem eller bytter en følelse ud med en anden, vil det ofte hobe sig op som noget, der ikke fungerer for dig og som kan stå i vejen for dig og dine relationer. Det kan blive kimen til sorg, at være ked af det, meningsløshed, ekstrem vrede, tomhed, stress eller depression. Målet med terapien er derfor også, at du får adgang til dit indre kompas, og derved kan mærke, hvad er vigtigt lige nu, hvad har du brug for og hvordan du kan handle i overensstemmelse med situationen, så der er sammenhæng mellem dét, du føler og dét, du gør.

Med andre ord, du finder mere hjem til dig selv.

Som Leslie Greenberg udtrykker det:
"You can not leave a place until you have arrived"