Hvorfor terapi?

Mange mennesker oplever gennem livet at stå overfor smertefulde udfordringer og forhindringer, fx stress, skilsmisse, angst, selvkritik, følelser af ensomhed, magtesløshed eller meningsløshed, eller måske oplever du, at dine følelser overvælder dig, at du ikke forstår dem og dine egne reaktioner, måske flygter du i alkohol eller stoffer – Uanset hvad, er der ikke én grund der er mere rigtig end nogen anden for at søge hjælp til forandring. Jeg er uddannet indenfor den oplevelsesorienterede og emotionsfokuserede psykoterapeutiske retning (EFT), en evidensbaseret terapi, hvor det er klientens følelser, behov og oplevelser der er i centrum, og hvor fokus ligger på det der optager klienten "lige nu og her". Som terapeut kan jeg tilbyde dig et trygt, empatisk og fortroligt rum, hvor der er plads og tid til at udfolde, undersøge og arbejde med det der optager dig – og sammen finder vi en måde at arbejde med det på, som er støttende og meningsfuld for dig.

Emotionsfokuseret terapi